Gromada Olchowiec (powiat chełmski)

Gromada Olchowiec – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady

Argentina Home DIMARIA 7 Jerseys

Argentina Home DIMARIA 7 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973, tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972 hydration belt canada.

Gromadę Olchowiec z siedzibą GRN w Olchowcu utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski – w powiecie chełmskim w woj. lubelskim na mocy uchwały nr 7 WRN w Lublinie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad Olchowiec wieś, Olchowiec kol., Buza kol., Helenów i Terenin ze zniesionej gminy Olchowiec w tymże powiecie. Dla gromady ustalono 11 członków gromadzkiej rady narodowej.

1 stycznia 1958 do gromady Olchowiec włączono wieś Święcica ze zniesionej gromady Kamienna Góra w tymże powiecie neoprene running belt.

1 stycznia 1962 gromadę zniesiono, włączając jej obszar do gromady Wierzbica w tymże powiecie water bottle tops for toddlers.